Podpořený projekt | 2018

Provoz poradny Alzheimer Point

Alzheimer Point je poradna pro pečující a osoby s kognitivní poruchou. Cílem poradny je poskytovat bezplatnou odbornou poradenskou a podpůrnou činnost jak rodinám, které pečují o blízkého člověka s demencí, tak i samotným osobám žijícím s kognitivní poruchou.
Díky podpoře NF Gabrielis a dalších dárců je poradenství poskytováno bezplatně.

NF Gabrielis přispěl částkou 75 000 Kč.

Více informací: Zpráva pro NF Gabrielis_AP_2018

 

http://www.alzheimernf.cz/#projekty

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA