Rozvoj hudebního vzdělání

„Hudba nezná hranice a nemá limity.“

Hudba spojuje lidi po celém světě všech náboženských zaměření a všech ras. Hudební cítění a jeho prohlubování rozvíjí nejen duševní a emocionální vnímání člověka, ale dokáže také nastartovat jasné kritické myšlení. Nejen díky studiu hry na jakýkoliv hudební nástroj, ale i při osvojování si jasných principů a daných hudebních struktur, které vycházejí ze staletých ba tisíciletých tradic. Respekt mezi harmonií, melodií a vzájemným kontrapunktem je základem každého krásného hudebního díla, stvořeného nejedním geniálním skladatelem, které vedla vždy touha nejen po tvůrčí svobodě, ale i po možnosti vyjádřit hudbou vlastní životní cestu.

Ne náhodou dokáže hudba člověka rozesmát, nebo rozplakat a zavést jej do svobodného světa, kde platí jasná pravidla. Právě proto je hudba vždy přesným obrazem daného stavu společnosti ve všech historických, ale i politických souvislostech. Pojďme hudbu poslouchat a učit se jí nechat vstoupit do svých srdcí, abychom se stali lepšími lidmi a našli vlastní svobodu a harmonii.

Milan Řeřicha

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA