Ivona Březinová

Patron Nadačního fondu Gabrielis, pilíř „ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA OSOB S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU".

Spisovatelka knih pro děti a mládež všech věkových kategorií a nejrůznějších žánrů. Vedle pohádek, leporel a knih pro začínající čtenáře, pro které napsala i slabikář, se ráda věnuje příběhům o dětech či dospívajících, kteří se musejí vypořádat s nepřízní osudu (vozíčkář, sluchový handicap, porucha autistického spektra, patologická závislost, rodina pradědečka stiženého Alzheimerovou chorobou). Za součást své profese považuje i povídání si se čtenáři na besedách a veřejných čteních. Často a ráda jezdí do knihoven a škol po celé České republice a na Slovensko, kde jsou její knihy překládány nejčastěji.

Původně odborná asistentka katedry bohemistiky na Pedagogické fakultě UJEP Ústí n. L., specializovala se především na českou literaturu 19. a začátku 20. století a na literaturu pro děti a mládež.

V letech 2005 – 2011 vyučovala předmět Tvůrčí psaní na Literární akademii, kde od roku 2008 zastávala funkci vedoucí Katedry tvůrčího psaní a pak i prorektorky pro uměleckou a ediční činnost. Za dobu svého působení na Literární akademii připravila se svými studenty šest knižních projektů. Z řady jejích studentů už se stali samostatně publikující spisovatelé.

Dva roky měla v knihkupectví Fantazie v Praze svůj pořad s názvem Ivona uvádí…, kdy každý čtvrtý čtvrtek v měsíci od 18.00 hodin pořádala pravidelná setkání se spisovateli, ilustrátory a dalšími příznivci knih.

Od roku 1997 se živí jako spisovatelka na volné noze. Za své knihy získala ocenění Zlatá stuha, Cenu knihovníků, Cenu učitelů i Cenu dětí, byla nominovaná na Magnesii literu a pasovaná na rytířku Řádu krásného slova.

Jedna z jejích knih byla v roce 2004 v Kapském Městě zapsaná na Honour List IBBY.

Od roku 2012 je patronkou klubu „Hornomlýnská“ při Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR.

Od roku 2013 je díky knize Lentilka pro dědu Edu patronkou Alzheimer nadačního fondu.

V roce 2015 se stala čestnou patronkou Nadačního fondu Gabrielis, kde zaštiťuje pilíř podpory „Zlepšení kvality života osob s Alzheimerovou chorobou“.

www.brezinova.cz

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA