Regionální kulturní památky

„Znalost historie je vodítkem pro lepší pochopení současnosti."

Zájem o památky a historii obecně pomáhá udržovat lokální tradice, regionální vazby i sociální vztahy v komuně. Zároveň tím pomáhá udržovat„ paměť národa“, ty vzpomínky na děje minulé - ať již dobré, či špatné - bez kterých člověk postupně ztrácí své kořeny, hodnoty, a je tak více manipulovatelný - nejen různými mediálními hráči dneška. Cílem podpory podobných aktivit, pečujících o menší lokální památky, kulturu, a zabývajících se historií i tradicemi, je posílení zájmu lidí v regionech o dění ve svém okolí. V zájmu o svojí obec, krajinu a dominanty v ní, i o drobné tiché svědky minulosti, stojící často v zapomnění kolem cest...

Petra Sternbergová

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA