Cena Ivony Březinové

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Tímto uděluji svůj souhlas společnosti Nadační fond Gabrielis,se sídlem:

Nedokončená 363/38, Štěrboholy, 102 00 Praha 10 IČO: 04488873

zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1280

(dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

zpracovávala tyto Vaše osobní údaje a případně osobní údaje osoby, kterou zastupujete jako její

zákonný zástupce: jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, e-mail telefonní číslo.

 

2. Tyto osobní údaje je na základě Vámi uděleného souhlasu nutné zpracovat za účelem Vaší účasti,

případně za účelem účasti osoby, kterou zastupujete jako její zákonný zástupce

v soutěži Cena Ivony Březinové. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je

dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu: literarnisoutez@psanipomaha.cz

 

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Partneři soutěže

VOŠ PUBLICISTIKY
NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR
ALBATROS
ATELIER HAVELKA
ZÓNA UMĚNÍ
ADOREPEN
MAMTALENT
CYSNEWS