Daňové zvýhodnění dárců

 

Podmínky pro fyzické osoby (dle § 15 ods. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu daru, pokud úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2% ze základu daně, anebo činí alespoň 1000 Kč. 
V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří podávají vlastní daňové přiznání uplatní odpočet jako OSVČ - tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kterým daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně souhrnně za kalendářní rok, nejpozději do 15. 2. následujícího roku. Snížení daňového základu se pak projeví v rámci daňového vyrovnání v březnové výplatě.

 

Podmínky pro právnické osoby (dle § 20 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. 
V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. 
Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

 

Více informací ohledně problematiky darů a jejich daňového zvýhodnění najdete například ZDE.

 

 

Všem dárcům děkujeme.

 

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA