Podpořený projekt | 2017

Podpora projektu Alzheimer Café

Alzheimer Café je příjemné a neformální místo pro setkávání lidí s demencí, jejich blízkých a odborníků. Každé první úterý v měsíci tu mohou všichni návštěvníci společně s ostatními sdílet nejen své obavy, ale i zkušenosti a radosti spojené s péčí. V bezpečném prostředí se zde lidé za podpory zvaných odborníků dozvídají o různých tématech a zejména také o tom, že v tom, navzdory zdání, nikdy nejsou sami.

NF Gabrielis přispěl částkou 70 000 Kč.

Díky podpoře NF Gabrielis se mohlo realizovat osm večerů v rámci projektu Alzheimer Café.

Více informací: Zpráva pro NF Gabrielis_AC_2017

 


http://www.alzheimercafe.cz/

 

 

 

 

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA