Podpořený projektu | 2016

MINDFULLNESS PROGRAM

Nadační fond Gabrielis v roce 2016 podpořil výzkumný tým Centra pro poruchy paměti ICRC ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně bude na jaře 2017 realizovat projekt zaměřený na efekt 8-týdenního mindfulness programu na paměťové schopnosti, imunologický profil a redukci stresu u lidí s mírnou kognitivní poruchou a subjektivními poruchami paměti. Nadační příspěvek pokryje nákup laboratorního materiálu a úhradu vyšetření pacientů. Výzkumný projekt bude dokončen na podzim 2017 a výsledky studie budou publikovány v odborných časopisech.

Celkové náklady projektu jsou 170 000 Kč. NF Gabrielis přispěl částkou 60 000 Kč.
Zbylá část byla pokryta prostřednictvím aplikace Pomáhej pohybem Nadace ČEZ.

 

Obrazová dokumentace:

 

 

 

 

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA