O fondu

O fondu

 

Nadační fond Gabrielis byl založen v roce 2015 jako firemní nadační fond firmou Adore s.r.o. za účelem podpory dobročinných aktivit neziskových organizací. Základní financování fondu zajišťuje firma ze své velkoobchodní činnosti, která profituje z dlouhodobé úspěšné spolupráce a zapojení širokého spektra partnerů firmy napříč územím České republiky. Cílem pro budoucnost fondu je postupné zapojení obchodních partnerů do projektů fondu a tím posílení jeho finanční základny i rozšíření dosahu pomoci.

V současné době nadační fond poskytuje příspěvky jak fyzickým, tak právnickým osobám - neziskovým organizacím, jejichž projekty souvisí s posláním a cíli nadačního fondu, které se řadí do pěti základních pilířů:


Zlepšení kvality života osob s Alzheimerovou chorobou
Pomoc nadačního fondu směřuje k podpoře a rozvoji kontinuální terapeutické práce s pečovateli o lidi postižené Alzheimerovou chorobou.


Osobnostní rozvoj a vzdělávání fyzicky postižených osob, 
s cílem zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce

Pomoc nadačního fondu je zaměřena především na podporu systematické péče o lidi s fyzickým handicapem, s cílem rozvinutí spektra jejich možnosti uplatnění.


Péče o regionální kulturní památky lokálního významu s cílem zachování „paměti národa“
Pomoc nadačního fondu se zaměřuje převážně na podporu malých neziskových organizací, pečujících o lokální kulturní památky, pro které není vždy jednoduché dosáhnout na finanční podporu ze strany státu.
 

Rozvoj hudebního vzdělání, s cílem prohloubení hudebního myšlení mládeže
Pomoc nadačního fondu se týká finanční podpory pro menší hudební soutěže a jejich laureáty, kterým se tak otvírá možnost kvalitativního růstu a rozvoje jejich hudebního umění. 


Podpora ochrany ohrožených druhů a boje s pašeráky
Pomoc nadačního fondu se zaměřuje na podporu menších organizací, zabývajících se ochranou ohrožených živočišných druhů a lokální osvětou, bojující s pytláctvím a nelegálním obchodem.

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA