Petra Sternbergová

Patron Nadačního fondu Gabrielis, pilíř „PÉČE O REGIONÁLNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY LOKÁLNÍHO VÝZNAMU".

 

Manažerka soukromého barokního zámku Jemniště.

V letech 2003-2008 absolvovala studium teologie a religionistiky na UK.

V roce 2005 vydala knihu Svatbář (spolu se spoluautorkou Lindou Jandovou), věnovanou jednomu z nejmilejších rodinných rituálů.

V roce 2012 vytvořila kolekci dámské, nejen myslivecké, módy. Značku Hunting Dress Code PETRA STERNBERGOVÁ vystavila na zámku Jemniště.

V roce 2016 se stala čestnou patronkou Nadačního fondu Gabrielis, kde zaštiťuje pilíř podpory „Péče o regionální kulturní památky lokálního významu“.

 

Vzděláním teolog/religionista, bez předchozí praxe stavebního inženýra, kunsthistoričky či architekta, se věnuje srdcem i zaujetím hledání smyslu a náplně služeb historické památky v současném uspěchaném světě, se svými vysokými nároky na pohodlí.

Památky by přeci mohly být lidmi milovány – ale jak na to?

Nestačí opravovat zdi a donekonečna sázet rostliny, je třeba vytvořit místo, kde by lidé dokázali být rádi sami sebou i se vším nepříjemným a nelehkým, co život zprostředkovává. A k tomu by krása posloužit mohla. Lidé uprostřed hezkého interiéru, obklopeni malebnou zahradou, hýčkáni laskavými úsměvy a lahodnými dezerty pociťují hrdost. Zevní krása probouzí v nás zalíbení a také statečnost k žití co nejautentičtějším způsobem. Děje se to neslyšně a není to vidět, ale je to genius loci, specifická atmosféra, pro kterou se vyplatí zaplatit třeba i vstupné.

Historické objekty se nedají opravovat bez lásky k člověku a opravy, ale i návštěvy liturgických prostor navíc způsobují bezdeší - úctu k tomu, co nás přesahuje. Návštěvník tedy odchází dotčen – a to je dneska umění!

http://www.jemniste.cz

http://www.mysliveckamoda.cz

 

 

 

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA