Podpořený projektu | 2016

I. ETAPA KONZERVACE SZ PALÁCE JÁDRA HRADU ZLENICE

V průběhu července a srpna 2016 proběhla první etapa dlouho avizované opravy SZ paláce, která řešila nejakutnější problémy statiky paty zdiva paláce.

Byly opraveny dvě masivní kaverny ve zdivu, bezprostředně ohrožující stabilitu celého torza. První kaverna potvrdila, po kompletním vyčištění od suti, teorii o nelegálním výkopu hledačů pokladů kdysi v minulosti. Druhá pak vyvrátila teorii o vypadlém zdivu v místě spoje dvou do sebe provázaných zdí. Naopak se ukázalo, že celá destrukce byla způsobena postupnou erozí zdiva v místě otvorů po masivním dřevěném roštu, který v dobách stavby hradu pravděpodobně zpevňoval zdivo v exponovaném místě nároží. 
Dále byly vyplněny dubovými trámy menší kaverny po, již v dávné historii vyhnilých, původních trámech, plnících pravděpodobně funkci zpevnění/vyrovnávání tlaku zdiva. To, spolu s dalšími drobnými konzervačními zásahy významně přispělo k dalšímu zpevnění dlouholetou erozí narušeného zdiva. 
Konzervační práce probíhaly po konzultacích se statikem J. Vinařem a pod dohledem archeologa V. Kašpara. Bylo provedeno i zaměření, které bude později zpracováno v kontextu dalších chystaných etap konzervace korun zdiva paláce.

V průběhu konzervačních prací byla také, pod archeologickým dohledem V. Kašpara, odstraněna z prostoru interiéru SZ paláce mnohaletá skládka odpadu, která byla v bývalém černém výkopu po „hledačích pokladů“ nashromážděna odhadem již od 70tých let. Zlikvidováno a odvezeno bylo 16 pytlů (16x 70l) odpadu, převážně skla, plechovek a plastu. Následně byl výkop zdokumentován a posloužil pro instalaci odvodnění, procházející skrze stěnu paláce a umožňující odtok vody z interiéru místnosti.

Celkové náklady na první etapu konzervace vystoupaly na 140.000 Kč, z nichž zaplatilo Sdružení Zlenice 100.000 Kč ze svého rozpočtu, kam na zahájení oprav SZ paláce získalo finanční podporu od Nadačního fondu Gabrielis (60.000 Kč), drobných dárců (30.000 Kč) a Klubu přátel hradu Zlenice (10.000 Kč). Zbylých 40.000 Kč zaplatila obec Senohraby v rámci svého příspěvku na činnost Sdružení Zlenice.

 

Obrazová dokumentace z průběhu realizace:

Srovnávací pohled na průběh konzervačních prací na kaverně po vypadlých trámech.

 

Pohled na čepovanou dubovou výdřevu, která byla do zdiva paláce zazděna v místech zachovalých otvorů po původních trámech.

 

Srovnávací pohled na nároží paláce "před" a "po" I. etapě konzervace.

 

 

Srovnávací pohled na postupné odkrývání masivní kaverny skrz zeď paláce. Kavernu v létě 1996 vyztužili členové sdružení výdřenou a zamezili do ní vstup. Ten byl poprvé od té doby otevřen až po 20 letech, v létě 2016, v rámci I. etapy konzervace SZ paláce.

 

Srovnávací pohled na odkrytou a následně postupně zazděnou kavernu, do které bylo, dle konzultací se statikem, vloženo odvodňovací potrubí a drenáže.

 

Archeologické práce, které měly za cíl odhalit kavernu ve zdi i z interiérového prostoru, potvrdily předpokládaný výkop hledačů pokladů a v podstatě nezazáhly do historických vrstev. Byla pouze odkryta mohutná vrstva skládky odpadu ze 70-80 let 20. století.

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA