Podpořený projektu | 2017

II. ETAPA KONZERVACE SZ PALÁCE JÁDRA HRADU ZLENICE

V průběhu července a srpna 2017 proběhla druhá etapa konzervace SZ paláce, která v návaznosti na I. etapu řešila střední část destruovaného lícového zdiva paláce. Byly vyspraveny zbylé kaverny po vypadlých lících zdiva ve vyšších partiích torza a odkryt zbytek špalety okna v severní zdi paláce.

Celkové náklady na druhou etapu konzervace byly 121.640 Kč. Z toho zaplatilo Sdružení Zlenice 101.640 Kč ze svého rozpočtu, kam na zahájení oprav SZ paláce získalo finanční podporu od Nadačního fondu Gabrielis (70.000 Kč), drobných dárců a Klubu přátel hradu Zlenice (31.640 Kč). Zbylých 20.000 Kč zaplatila obec Senohraby, majitel zříceniny hradu.

 

Obrazová dokumentace z průběhu realizace:

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA