Podpořený projektu | 2018

III. ETAPA KONZERVACE SZ PALÁCE JÁDRA HRADU ZLENICE

V průběhu července 2018 proběhla třetí etapa konzervace SZ paláce, která v návaznosti na II. etapu řešila konzervaci korun opravovaného zdiva paláce. Byly očištěny koruny destruovaného zdiva, což odhalilo nové okno místnosti a základy neznámé menší prostory v síle zdiva bývalé vstupní brány na druhé nádvoří jádra hradu. Následně byly zakonzervovány nejakutnější situaci a spolu se zástupci NPU se začal řešit postup konzervace odhaleného torza sklepního okénka. III. etapa byla tímto pozastavena a odložena na rok 2019.

Celkové náklady na třetí etapu konzervace byly 150.000 Kč, z čehož zaplatilo Sdružení Zlenice 130.000 Kč ze svého rozpočtu, kam na zahájení oprav SZ paláce získalo finanční podporu od Nadačního fondu Gabrielis (75.000 Kč), drobných dárců, Klubu přátel hradu Zlenice a z výtěžku kulturní akce Oživlý středověk v podhradí (55.000 Kč), 20.000 Kč zaplatila obec Senohraby.

 

Obrazová dokumentace z průběhu realizace:

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA