Projekty

Podpořený projekt | 2018

Provoz fyzioterapie, pořízení lékařského spirometru

V roce 2018 přispěl Nadační fond Gabrielis na provoz fyzioterapie a pořízení lékařského spirometru.

NF Gabrielis přispěl částkou 75 000 Kč.
 

https://www.paraple.cz/

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA