Projekty

Projekty

“Mecenášství bývalo v historii bráno za společenský standard – z prosperity úspěšných profitovala kultura, věda, architektura i sociálně vyčlenění. Z toho pak profitovala celá občanská společnost.“

 

S tímto cílem byl v roce 2015 založen Nadační fond GABRIELIS, z kterého jsou transparentně podporovány vybrané neziskové projekty v ČR. 

 

Podpora je rozdělena do pěti základních pilířů

 

1) ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA OSOB S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU

2) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ FYZICKY POSTIŽENÝCH OSOB

3) PÉČE O REGIONÁLNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY LOKÁLNÍHO VÝZNAMU

4) ROZVOJ HUDEBNÍHO VZDĚLÁNÍ

5) PODPORA OHROŽENÝCH DRUHŮ

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA