Cena Ivony Březinové

Udělení nevýhradní licence k užití autorského díla

Tímto jako autor nebo jeho zákonný zástupce uděluji autorskou nevýhradní licenci dle zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) k užití svého autorského díla

zaslaného jako soutěžní dílo do soutěže Cena Ivony Březinové pořadateli této soutěže, tj. společnosti:

Nadační fond Gabrielis, se sídlem:

Nedokončená 363/38, Štěrboholy, 102 00 Praha 10 IČO: 04488873

zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1280

 

Na základě udělení této nevýhradní licence je pořadatel soutěže zejména oprávněn:

* s dílem dál libovolně nakládat, tj. především jej používat je ke svým propagačním, marketingovým i jiným účelům

* libovolně z díla citovat, s tím, že u citace ze soutěžního díla bude vždy uveden minimálně název

soutěže a případně i jméno autora a v případě použití celého díla bude vždy uvedeno jméno autora

(případně + věk autora) a název soutěže (případně + ročník soutěže)

* publikovat autorské dílo i jinde a jiným způsobem (tiskem, elektronicky, případně jinak) než pouze jeho

otištěním ve sborníku soutěžních děl výherců.

 

Autor je oprávněn se svým soutěžním dílem dál libovolně nakládat, zejména jej publikovat, a to celé nebo

jeho část, pokud bude v takovém případě zároveň u díla uvedena tato povinná věta:

 

„Toto dílo bylo v roce ….. vytvořeno jako soutěžní dílo pro literární soutěž Psaní pomáhá, kterou pořádá

Nadační fond Gabrielis.“

Partneři soutěže

VOŠ PUBLICISTIKY
NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR
ALBATROS
ATELIER HAVELKA
ZÓNA UMĚNÍ
ADOREPEN
MAMTALENT
CYSNEWS