Cena Ivony Březinové

Udělení nevýhradní licence k užití autorského díla

Tímto jako autor nebo jeho zákonný zástupce uděluji autorskou nevýhradní licenci dle zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) k užití svého autorského díla

zaslaného jako soutěžní dílo do soutěže Cena Ivony Březinové pořadateli této soutěže, tj. společnosti:

Nadační fond Gabrielis, se sídlem:

Nedokončená 363/38, Štěrboholy, 102 00 Praha 10 IČO: 04488873

zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1280

 

Na základě udělení této nevýhradní licence je pořadatel soutěže zejména oprávněn:

* s dílem dál libovolně nakládat, tj. především jej používat je ke svým propagačním, marketingovým i jiným účelům

* libovolně z díla citovat, s tím, že u citace ze soutěžního díla bude vždy uveden minimálně název

soutěže a případně i jméno autora a v případě použití celého díla bude vždy uvedeno jméno autora

(případně + věk autora) a název soutěže (případně + ročník soutěže)

* publikovat autorské dílo i jinde a jiným způsobem (tiskem, elektronicky, případně jinak) než pouze jeho

otištěním ve sborníku soutěžních děl výherců.

 

Autor je oprávněn se svým soutěžním dílem dál libovolně nakládat, zejména jej publikovat, a to celé nebo

jeho část, pokud bude v takovém případě zároveň u díla uvedena tato povinná věta:

 

„Toto dílo bylo v roce ….. vytvořeno jako soutěžní dílo pro literární soutěž Psaní pomáhá, kterou pořádá

Nadační fond Gabrielis.“

Hlavní partneři soutěže

VOŠ PUBLICISTIKY
NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR
ADOREPEN
ATELIER HAVELKA