Podpořený projekt | 2016

V rámci pilíře "ROZVOJ HUDEBNÍHO VZDĚLÁNÍ" spolupracuje Nadační fond Gabrielis s mezinárodní soutěží Czech Clarinet art, která je první a zároveň jediná soutěž na mezinárodní úrovni v České republice zaměřená výhradně na hru na klarinet ve čtyřech věkových kategoriích. Již první ročník, pořádaný v dubnu 2013, se celkovou úrovní, cenami a věhlasem mezinárodní poroty zařadil mezi přední hudební soutěže ve střední Evropě.

Czech Clarinet Art

Czech Clarinet Art na Facebooku

 

Pro rok 2016 NF Gabrielis podpoří:

Kategorii „Junior“, kde se již jedná v podstatě o začínající profesionály. 
Podpora zajišťuje laureátům této kategorie významně nastartovat jejich kariéru díky možnosti jednorázového studia na mistrovských kurzech po celém světě u prestižních klarinetových pedagogů. Zároveň umožňuje výběr nejkvalitnějšího nástroje a příslušenství tak, aby během co nejkratší doby mohli ještě více rozvinout svůj hudební talent, při vstupu na svoji profesionální uměleckou dráhu.

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA