Podpořený projekt | 2016

 

V rámci pilíře "PÉČE O REGIONÁLNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY LOKÁLNÍHO VÝZNAMU" spolupracuje Nadační fond Gabrielis se Sdružením Zlenice o.s., jednou z prvních, odborně uznávaných, drobných neziskových organizací, s dvacetiletou historií své činnosti. Spolek dobrovolníků se zabývá péčí o lokální kulturní dědictví, konkrétně o zříceninu gotického hradu Zlenice.

Historie a současnost hradu Zlenice

Sdružení Zlenice na Facebooku

Hrad Zlenice na Facebooku

Hrad Zlenice na Youtube

 

Pro rok 2016 NF Gabrielis podpoří:

Zahájení akutních oprav havarijního stavu SZ paláce hradu. 
Torzu paláce hrozí zřícení do údolí s turistickou stezkou, vedoucí při úpatí skály na které stojí. Opravy které budou probíhat v průběhu roku 2016 jsou spolufinancovány z rozpočtu spolku, který na tuto akci dlouhodobě sbírá příspěvky od drobných dobrovolných dárců a obcí Senohraby, která je vlastníkem této kulturní památky.

 

Havarijní stav SZ paláce, před zahájením oprav 2016:

 

Základní schéma optimálního konzervačního zásahu, na kterém budou v roce 2016 zahájeny první práce:

 

Koncepce komplexní konzervace SZ paláce pro možný budoucí projekt:

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA