Podpořený projekt | 2016

V rámci pilíře "ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA OSOB S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU" spolupracuje Nadační fond Gabrielis s Alzheimer nadačním fondem, který byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních, nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Dalším účelem je zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována.

Alzheimer nadační fond

Alzheimer nadační fond na Facebooku

Projekt "Víno, které pomáhá" na Facebooku

 

Pro rok 2016 NF Gabrielis podpoří:

Psychoterapeutickou skupinu v Brně. 
Projekt zaměřený na terapii pro osoby v časném stadiu Alzheimerovy nemoci, u kterých je předpoklad, že díky poskytované psychoterapii technikou mindfulness se zlepší jejich paměťové funkce a celková kvalita života. 
Díky poskytnuté podpoře je tato terapie účastníkům skupiny poskytována zdarma. Výsledkem projektu bude vědecká studie, která by měla být publikována v odborných časopisech.

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA